Włoski-Online

KURS JĘZYKA WŁOSKIEGO ONLINE

Benvenuti in piattaforma e-learning 🙂
Aby przejść do strefy e-learning należy najpierw wybrać
poziom znajomości języka włoskiego i zalogować się na stronie.

Klikając na GRAMMATICA, znajdziecie tabelki z gramatyką:

– odmiany czasowników w różnych czasach
– przyimki
– zaimki


CO UMIEM NA DANYM POZIOMIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA?

[icon name=”comment” prefix=”fas”] Samodzielna wypowiedź

– posługuję się podstawowymi słowami i wyrażeniami dotyczącymi otoczenia

[icon name=”comments” prefix=”fas”] Komunikacja

– uczestniczę w krótkich rozmowach, pod warunkiem że rozmówca mówi wolno, formułuję proste pytania

[icon name=”headphones” prefix=”fas”] Słuchanie

– rozumiem słowa i wyrażenia w bardzo prostym przekazie

[icon name=”book-reader” prefix=”fas”] Czytanie

– rozpoznaję i rozumiem podstawowe słowa i wyrażenia

[icon name=”edit” prefix=”fas”] Pisanie

– piszę pojedyncze, proste zdania i wyrażenia, potrafię wypełnić nieskomplikowany formularz