REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Produkty oferowane w Sklepie są sprzedawane przez Annę Skarzyńska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą CENTRUM JĘZYKOWE UNIVERSITALIS Anna Skarzyńska, NIP 1131093965, REGON 142536420, wpisanego/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: ul. Odkryta 48B/607, 03-140 Warszawa, dalej jako Sprzedawca.

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail: universitalis@universitalis.pl.           

§1 PODSTAWOWE POJĘCIA

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

1. Cena – wartość wyrażona w jednostkac